Fundacja Andrzej, Zabrze

Zarząd Fundacji

Bieżącą działalnością Fundacji zajmuje się jej Zarząd.
W jego skład wchodzą: Teresa Strzelecka, Maria Kurowska oraz Stanisław Malkusz.