Fundacja Andrzej, Zabrze

Nasze działania

Konkretne, realizowane już od dłuższego czasu działania Fundacji to:

  1. Prowadzenie zajęć kulturalno-oświatowych, np. organizacja okolicznościowych przedstawień teatralnych (Jasełka i inne)
  2. 2. Organizacja pielgrzymek i spotkań dla Seniorów naszej Parafii.

Dzięki wsparciu Miasta Zabrze nasza fundacja mogła zorganizować 3-dniową wycieczkę do Warszawy w dniach 30.04-02.05.2017r.

Fundacja otrzymała dotację z Urzędu Miasta Zabrze w wysokości 3.000 zł na zadanie pod tytułem: Wyjazd turystyczny promujący turystykę pieszą i autobusową - Szlakiem naszego dziedzictwa, Warszawa - przeszłość i teraźniejszość.

Fundacja "Andrzej" - w Zabrzu

W swoich działaniach Fundacja kieruje się zasadą absolutnej transparentności. Wszystkie przychody oraz wydatki będą dostępne dla opinii publicznej w formie raportów rocznych na stronie internetowej Fundacji.

Fundacja "Andrzej" - w Zabrzu Fundacja "Andrzej" - w Zabrzu Fundacja "Andrzej" - w Zabrzu