Fundacja Andrzej, Zabrze

Witamy serdecznie na stronie internetowej 
Fundacji "Andrzej" na rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu!

Fundacja "Andrzej" na rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu jest organizacja osób pragnących działać na rzecz Parafii i wspomagać jej działalność społeczną, kulturalną i charytatywną.

Fundatorami (założycielami) powstałej w maju 2008 Fundacji są osoby świeckie i duchowne, wywodzące się z Parafii św. Andrzeja w Zabrzu, pragnące na poziomie lokalnym wcielać w życie wartości chrześcijańskie, przede wszystkim na płaszczyźnie społecznej i kulturalnej. Część Fundatorów przed założeniem Fundacji zaangażowana była w działalność świetlicy środowiskowej "Andrzejka", działającej w Domu Parafialnym, udzielającej pomocy ok. 60 dzieciom z rodzin biednych, m.in. poprzez zapewnienie popołudniowej opieki pedagogicznej, pomoc w odrabianiu zadań domowych, kursy języków obcych, dożywianie itp. Pozostali Fundatorzy w inny sposób aktywnie uczestniczyli i uczestniczą w życiu Parafii.
Wszyscy założyciele Fundacji oraz członkowie Zarządu pracują na jej rzecz charytatywnie i nie pobierają z tego tytułu wynagrodzeń ani żadnych innych świadczeń materialnych.

Fundacja zdobywa środki na swoją działalność statutową poprzez dobrowolne opodatkowanie się Fundatorów oraz pozyskiwanie innych darczyńców i środków publicznych.

Fundacja posiada już status organizacji pożytku publicznego. Możesz przekazać 1% swojego podatku na rzecz Fundacji wpisując w swoim zeznaniu podatkowym jej nazwę oraz nr KRS:
Fundacja "Andrzej" na Rzecz Parafii św. Andrzeja w Zabrzu - KRS 0000307781

Działalność Fundacji oraz jej finanse są jawne. Aktualne sprawozdanie finansowe znajdą Państwo tutaj.